Česká stopa

Česká vědecká pracoviště jsou zakládajícími členy ATLAS (1992) a naši pracovníci jsou spoluautory Letter of Intent (1992), ATLAS Technical Proposal (1994), Technical Design Reports (1998-9) a dalších základních dokumentů kolaborace. Detekční aparatura ATLAS představuje systém velmi důmyslných zařízení vyvinutých často pro specifickou potřebu daného experimentu. V návaznosti na práci v předchozích projektech R&D se česká fyzikální pracoviště podílela se na vývoji, konstrukci, instalaci a zprovoznění následujících detekčních systémů ATLAS:

Ceska stopa

a taktéž na výrobě neutronového stínění.

Uvedené detektory jsou klíčové pro plnění vědeckého programu ATLAS a česká fyzikální pracoviště se tak účastnila výstavby detektorů, které mají zásadní vliv na objevitelský potenciál ATLAS.

Vedle těchto klíčových uzlů aparatury naši odborníci významně přispěli do řešení fyzikálně inženýrských úloh spojených se stavbou ATLAS. Například v případě vnitřního detektoru šlo o chlazení křemíkových detektorů a přidružené elektroniky. V této souvislosti je třeba dále uvést, že do výstavby detekčních zařízení, na níž se podíleli čeští pracovníci, se podařilo jako subdodavatele zapojit též české firmy.

Pro mimořádnou technologickou náročnost zakázky na výrobu pitelových senzorů a za její splnění ve výborné kvalitě bylo ON Semiconductor uděleno prestižní ocenění ATLAS Industrial Award. Podobné ocenění bylo uděleno firmě Škoda-Hutě za součásti pro neutronové stínění.

Účast českých firem na zakázkách pro výstavbu ATLAS tak podtrhuje význam našeho příspěvku do mezinárodní vědecké spolupráce.

Další aspekty naší účasti v projektu ATLAS

  • Integrace do mezinárodních vědeckých struktur
  • Nové technologie a kvalifikační růst našich odborníků
  • Zapojení studentů do výzkumu s aktuální vědeckou tématikou
  • Vývoj detekčních technik, které mohou mít řadu dalších praktických aplikací
  • Spolupráce s domácím průmyslem