Mionové komory

Mionové komory (mionový spektrometr) jsou třetí a nejsvrchnější vrstvou slupkovité struktury detektoru ATLAS. Slouží k vysoce přesnému určení momentu hybnosti mionů pomocí měření jejich trajektorií.

Mionové komory jsou tvořeny tisíci kovovými trubičkami (podobně jako u vnitřního detektoru) s průměrem 3 cm naplěnými plynem. V jejich osách jsou umístěné vodiče. Mezi vodičem a stěnou trubičky je vysoké napětí. Miony jsou pak detekovány elektrickým pulsem, který je vytvořen při jejich průchodu. S pečlivým měřením času pulsů je možné změřit pozici mionů s přesností 0,1 mm. Zrekonstruovaná trajektorie mionu pak určuje jeho moment hybnosti a znaménko jeho náboje.

Miony patří stejně jako elektrony do rodiny leptonů s tím rozdílem, že jsou 200krát těžší. Jsou to jediné detekovatelné částice, které procházejí všemi částmi detektoru ATLAS, aniž by byly zastaveny.

 

Obr. 1 - Systém mionových komor na detektoru ATLAS (Zdroj: http://atlas.ch)

Z následující tabulky je vidět, že různé části detektoru ATLAS jsou navrženy pro detekci různých částic a jejich pozorovatelných vlastností:


Inner Detector ECAL HCAL Muon Spectrometer
Pozorovatelná vlastnost
Poloha X Energie E Energie E Moment P
elektrony e- positrony e+ x x - -
fotony - x - -
protony p, piony x x x -
neutrony n, piony - - x -
miony x x x x
neutrina - - - -

Související články - Vnitřní detektor, Kalorimetry


poslední aktualizace: 30.04.2012